Blog

Leczenie chorób tkanek okołowierzchołkowych-opis przypadku

Przyczyny chorób tkanek okołowierzchołkowych dzieli się na wewnątrzpochodne i zewnątrzpochodne (krwiopochodne). Zapalenia wewnątrzpochodne są bardzo rzadkie. Przyjmuje się, że w wyniku niektórych chorób ogólnoustrojowych np.posocznicy. krążące drobnoustroje mogą doprowadzić do uszkodzenia ścian naczyń i wywołać w ozębnej pierwotne zmiany chorobowe. Zewnątrzpochodne przyczyny periodontopatii można podzielić na: bakteryjne, alergiczne, mechaniczne, jatrogenne: chemiczne, radioaktywne, termiczne.

 

Najczęstszą przyczyną zapaleń tkanek okołowierzchołkowych są bakterie zakażonego kanału korzeniowego, kanałów dodatkowych, komorowo-ozębnowych oraz kieszonek patologicznych przyzębia. Drobnoustroje mogą się również przedostawać od zmian zapalnych korzeni sąsiednich. Ozębna posiada bardzo duże zdolności obronne w stosunku do toksyn bakteryjnych. Do zapalenia dochodzi w sytuacji obniżenia odporności organizmu i przekroczenia zdolności adaptacyjnych tkanek okołowierzchołkowych. Zdania co do bytowania bakterii w tkankach okołowierzchołkowych są podzielone. Współczesne badania (IWu iwsp, Wayman) dowiodły, że w 88% ziarniniaków występowały bakterie. Autorzy Ci wyizolowali 134 gatunki bakterii, szczególnie zjadliwe okazały się Actinomyces Israeli i Arachnia propionica. Badania Griffee z kolei wykazały ,że w objawowych zapaleniach ropnych przeważają beztlenowce z gatunku Prevotella melaninogenica, Porphyromonas gingivalis i endodontalis. Na rodzaj i rozległość powstającego zapalenia wywiera wpływ również liczba i zjadliwość drobnoustrojów. W przypadku przepchania mas martwiczych poza wierzchołek dochodzi zazwyczaj do zaostrzenia zapalenia, natomiast jeśli mas martwiczych jest mniej układ odpornościowy zazwyczaj radzi sobie z zapaleniem.

 

Czytaj więcej: Leczenie chorób tkanek okołowierzchołkowych-opis przypadku

Joomla
Joomla

Wordpress
Wordpress

ul. Krakowskie Przedmieście 87, Zielonki
+48 608-167-578