Leczenie Próchnicy

Leczenie Próchnicy

Próchnica jest chorobą społeczną. Prawie każdy Polak cierpi z powodu tej choroby. Aby doszło do rozwoju próchnicy muszą jednocześnie zaistnieć cztery czynniki:

  • bakterie
  • cukry
  • podatność zębów
  • czas

Spożywanie dużej ilości słodkich pokarmów dostarcza pożywki bakteriom, które produkując kwasy rozpuszczają szkliwo. Jeśli dodatkowo pacjent ma słabe zęby i w długim czasie nie oczyszcza prawidłowo zębów dochodzi do zniszczenia struktur zęba i rozwoju próchnicy. Zniszczona struktura zęba nie regeneruje się, jednak leczenie może powstrzymać postępującą próchnicę.

Celem leczenia jest zachowanie zęba i zapobiegnięcie powikłaniom. Wypełnianie zębów polega na usunięciu uszkodzonych tkanek zęba i umieszczenie w ich miejsce materiału przeznaczonego do odbudowy zębów. Najczęściej stosowane materiały to glass-ionomery i różne kompozyty. Minęły czasy kiedy leczenie stomatologa ograniczało się tylko do oczyszczenia ubytku i założeniu wypełnienia niezależnie od jego estetyki. Dzisiaj oprócz funkcji także wielkie znaczenie przywiązuje się do estetyki, naturalności i piękna. Nowoczesne materiały kompozytowe są w stanie odtworzyć tak struktury szkliwa i zębiny, że wypełnienia stają się niewidoczne i harmonizują z pozostałymi elementami twarzy. Mając na uwadze oczekiwania pacjentów staramy się, aby odbudowując pacjentowi zęby jego uśmiech współgrał z funkcją uzębienia.

W gabinecie posiadam  Laser smart’m pro polskiej firmy Lasotronix (na zdjęciu po lewej stronie) do zastosowania w codziennej praktyce stomatologicznej. Wykorzystywany jest m. in. do wyjaławiania kanałów, diagnostyki próchnicy i zmian na błonie śluzowej, wybielania zębów, zabiegów periodontologicznych i chirurgicznych.